Werkgever moet daadwerkelijk toezien op de naleving van veiligheidsinstructies

Op 7 december 2012 is door de Hoge Raad een arrest gewezen over een arbeidsongeval in Aruba. Het arrest illustreert de wijze waarop de werkgever moet omgaan met de veiligheid van zijn werknemers.

 

Het arrest benadrukt niet alleen de veiligheidsvoorschriften die gelden voor werkgevers, maar ook dat de werkgever er daadwerkelijk op moet toezien dat diens veiligheidsmaatregelen, daadwerkelijk worden nageleefd.

Dit geldt dan niet alleen voor onervaren werknemers, maar ook voor ervaren werknemers.

 

Het arbeidsongeval; val van het dak

In 2004 werkte een voorman op het dak van een kantoor. Het dak was ongeveer 6 meter hoog. De werknemer bracht aluminium dakplaten aan. Hij werkte op ongeveer een meter afstand van de rand van het dak.

 

Bij het optillen van een losse aluminium plaat deed zich een rukwind voor, waardoor de plaat zich omdraaide en de werknemer van het dak afduwde. De werknemer viel daardoor op de grond en raakte gewond.

 

Veiligheidsmaatregelen

De superieuren van de werknemer hadden hem verteld dat hij veiligheidsmaatregelen moest nemen. Die veiligheidsmaatregelen hielden onder meer in dat werknemers op het dak veiligheidsgordels moesten gebruiken. Met dergelijke veiligheidsgordels zit je vast aan het dak en val je dus er niet naar beneden.

 

Standpunten

De werknemer heeft de veiligheidsgordels niet gebruikt. Dit werd hem door de werkgever kwalijk genomen. Deze had immers de veiligheidsgordels wel degelijk ter beschikking gesteld en ook geïnstrueerd dat deze daadwerkelijk gebruikt moesten worden.

 

De werknemer daarentegen was van mening dat de werkgever er op had moeten toezien dat de veiligheidsgordels daadwerkelijk door hem zouden worden gebruikt. Hij wees erop dat een dergelijk toezicht niet aanwezig was.

 

De rechter

De eerste rechter op de Antillen kwam tot de conclusie dat de werkgever aansprakelijk was.


In hoger beroep kwam het Gemeenschappelijk Hof van Justitie echter tot de conclusie dat de werknemer er "als supervisor en leidinggevende " zelf voor moeten zorgen dat hij de veiligheidsgordels zou gebruiken. De werknemer had dus zelf wat beter moeten opletten en voorzichtiger moeten zijn. Om die reden werd de vordering van de werknemer afgewezen.

 

Hoge Raad

Vervolgens kwam de zaak bij de Hoge Raad. De Hoge Raad benadrukt dat de werkgever er niet alleen voor moet zorgen dat er voldoende veiligheidsmateriaal op de werkplek beschikbaar is, maar dat deze er ook op moet toezien dat dit veiligheidsmateriaal daadwerkelijk door de werknemer wordt gebruikt.

 

Aangezien de werkgever dit laatste had nagelaten, is hij aansprakelijk voor de schade van de werknemer. Het feit dat het hier ging om een ervaren werknemer, die als voorman had gewerkt en mogelijk wel beter had moeten weten, maakte dit oordeel niet anders.

 

Conclusie

Bekend is dat de veiligheidsverplichting van de werkgever ver kan gaan. Zelfs als de werknemer onvoorzichtig is geweest, kan een ongeval vaak toch aan de werkgever worden toegerekend.

 

In deze zaak had de werkgever gezorgd voor voldoende veiligheidsmateriaal, zoals de veiligheidsgordels. Toch was dat niet genoeg.

 

De werkgever had er op moeten toezien dat de werknemer het materiaal daadwerkelijk ging gebruiken. De verantwoordelijkheid voor het niet gebruiken van de veiligheidsmaatregelen werd hier bij de werkgever gelegd.

 

Advies

Voor zaken die betrekking hebben op aansprakelijkheid van werkgevers, gelden bijzondere regels. Beide partijen dienen erop bedacht te zijn dat aansprakelijkheid van de werkgever snel wordt aangenomen.  

 

Wanneer de werknemer zelf fouten maakt en zijn eigen veiligheid in gevaar brengt, is het niet altijd eenvoudig vast te stellen wie bij een arbeidsongeval aansprakelijk is. Belangrijk is wel is dat die discussie met de juiste argumenten wordt gevoerd.

 

Mocht u met een arbeidsongeval worden geconfronteerd, neemt dan gerust contact op.

 

Meer informatie

 

Berto Drenth, letselschade-advocaat

 

Bron: Hoge Raad, 7 december 2012, LJN: BX7590

Link: http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BX7590

vorige pagina


STEL EEN VRAAG

Vragen over letselschade? Wacht niet te lang en stel ons uw vraag!

STEL UW VRAAG:


TELEFONISCH

Vul uw naam en telefoonnummer in.
U wordt op werkdagen binnen 24 uur
teruggebeld door een advocaat.
ONLINE

Stel uw vraag via het formulier.


> Reacties cliƫnten
> Lage kosten
> Gesubsideerde rechtsbijstand

> Over Hulpnaletsel.nl
> Onze missie
> Actueel
> Linkpartners

> Privacy en disclaimer
> Algemene voorwaarden
> Privacy Statement