Kan een directeur-groot aandeelhouder zijn eigen BV aansprakelijk stellen?

Mensen met een eigen bedrijf, kunnen dat bedrijf voeren als eenmanszaak, maar ook in een besloten vennootschap (BV). Er zijn diverse redenen om daar een bewuste keuze in te maken. De belangrijkste reden om het bedrijf als BV te voeren, is dat men in beginsel niet persoonlijk aansprakelijk is voor de schulden van het bedrijf. De BV is dat immers.


 

 

Directeur spreekt zijn eigen bedrijf aan

 

 

In juni 2012 heeft een zaak gespeeld voor rechtbank Zutphen waarin het verschil tussen een eenmanszaak en een BV erg belangrijk bleek te zijn. Het bijzondere is dat deze zaak handelde over  letselschade.

 

Het ging erom dat de directeur-groot aandeelhouder van de BV gewond raakte doordat de heftruck van zijn bedrijf onbedoeld ging rijden. De directeur wilde zijn schade verhalen en deed dat op zijn eigen bedrijf.

 

Aansprakelijkheid volgens de wet

De wet bepaalt dat een roerende zaak (de heftruck) moet voldoen aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden daaraan mag stellen. Zo mag een heftruck niet gaan rijden als deze stil behoort te blijven staan. De directeur stelde daarom zijn eigen BV –als bezitter van de heftruck- aansprakelijk voor zijn schade.

 

Als het hier een eenmanszaak was geweest, had de ondernemer zichzelf aansprakelijk moeten stellen. Dat is in ons recht niet mogelijk.

 

Eigen BV aansprakelijk

De BV  (naar ik mag aannemen diens verzekeraar)  voerde het verweer dat de BV volledig van de directeur zelf is. De rechtbank meende echter dat de BV aansprakelijk is tegenover de directeur. De BV moest daarom de schade van de directeur betalen.

 

Naar ik begrijp loopt hoger beroep in deze zaak. Belangrijk is echter wel dat het in de rechtspraak lijkt te worden toegelaten dat iemand aansprakelijk wordt gesteld die feitelijk op één lijn is te plaatsen met zichzelf.

 

Hangmat –arrest

Er bestaat een bekende uitspraak uit 2010 van de Hoge Raad over dit onderwerp (vindplaats: http://bit.ly/Yj04N8). Het betreft het zogenaamde hangmat-arrest. In deze trieste zaak liep een jonge vrouw een hoger dwarslaesie op toen een pilaar van haar woning –waaraan de hangmat waarop zij zat, was bevestigd- afbrak en deze vervolgens op haar viel.

 

De bezitter van de pilaar werd in deze zaak aangesproken omdat de pilaar niet voldeed aan de eisen die daaraan gesteld mochten worden. Het probleem daarbij was dat de vrouw zelf voor de helft bezitter van de pilaar was. Het betrof immers haar eigen huis, dat zij samen met haar partner in eigendom had. Door de (andere) bezitter van het huis (de partner) aan te spreken vanwege de slechte pilaar, sprak zij eigenlijk ook zichzelf aan.

 

Uiteindelijk besliste de Hoge Raad dat de vrouw inderdaad haar partner als mede-bezitter kon aanspreken. Hierdoor moest deze de schade van de vrouw vergoeden.

Wel werd de vordering van de vrouw beperkt tot 50%, zijnde het deel van het huis dat niet van de vrouw was.

 

Natuurlijk was het belang van deze uitspraak gelegen in het feit dat de man verzekerd was

 

De zaak van de Hoge Raad heeft veel stof doen opwaaien in juridisch Nederland. Helemaal onbegrijpelijk is dat niet. De vrouw sprak haar partner immers aan voor iets waarvoor zij zelf ook de zorg had. Ik verwijs naar deze link voor verder commentaar: http://www.vanslagmaat.nl/actueel/letselschade_aansprakelijk_partner.html


Conclusie

Als gezegd ligt de hierboven genoemde uitspraak van de rechtbank op één lijn met de uitspraak van de Hoge Raad in het hangmat-arrest. De conclusie die hieruit kan worden getrokken, is dat het onder omstandigheden mogelijk is dat een slachtoffer een ander voor zijn schade aanspreekt, terwijl hij daarvoor zelf ook verantwoordelijk is.

 

De besproken uitspraken roepen interessante vragen op over aansprakelijkheid tussen mede-eigenaren en tussen een besloten vennootschap en haar directeur-grootaandeelhouder.

In ieder geval kan vooralsnog met de uitspraak van de rechtbank in de hand, de eigen BV voor persoonlijke schade worden aangesproken.

 

Tip

Het lijkt misschien wat tegenstrijdig en er zijn ongetwijfeld beren op de weg, maar bedenk dat het aanspreken van de eigen BV of een medebezitter de moeite van het onderzoeken waard is. Dat geldt te meer wanneer uw bedrijf of de medebezitter voor dergelijke schade verzekerd is en de verzekeraar de schade moet betalen.

 

Kom eens langs als u met deze problematiek geconfronteerd wordt of mailt u mij wanneer u vragen heeft.

 


Meer informatie

 
Berto Drenth, letselschade-advocaat

 

Vindplaats: http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BX7229