Verzekeringsplicht werkgever buiten verkeerssituaties

Op 11 november 2011 heeft de Hoge Raad twee belangwekkende arresten gewezen over de aansprakelijkheid van de werkgever bij ongevallen van de werknemer.

 

 

Hoofdregel aansprakelijkheid werkgever

De hoofdregel in de wet houdt in dat als een werknemer een ongeval krijgt op de werkvloer, de werkgever moet aantonen dat hij zijn zorgplicht tot het bewerkstelligen van een veilige werkomgeving is nagekomen.

 

Dat betekent dus een omdraaiing van de bewijslast. De werknemer hoeft immers alleen te stellen (en waar nodig aan te tonen) dat hij een bedrijfsongeval op de werkvloer heeft gehad. Vervolgens is het aan de werkgever aan te tonen dat hij zijn veiligheidsverplichting is nagekomen.

 

 

Goed werkgeverschap en verzekeringsplicht

Moeilijker wordt het wanneer het ongeval plaatsvindt in een situatie waarin de werknemer weliswaar aan het werk is, maar dat doet op een plaats waar de werkgever daarover geen zeggenschap heeft. De werknemer werkt dan buiten de vaste werkomgeving.

 

Denk daarbij bijvoorbeeld aan het werken thuis of aan een op straat werkende werknemer. In zo'n geval kan die voor werknemer zo belangrijke omdraaiing van de bewijslast, niet van toepassing zijn.

 

 

Verkeersongeval en verzekeringsplicht

Eerder heeft de Hoge Raad bepaald dat wanneer een werknemer bij de uitoefening van zijn werkzaamheden onderweg is met zijn auto en een ongeval krijgt, de werkgever op grond van “goed werkgeverschap” een verzekeringsplicht heeft (HR 1 februari 2008, LJN BB6175 en LJN BB4767). Die verzekering moet dan een redelijk vergoeding aan de werknemer bewerkstelligen.

Heeft de werkgever niet zo'n verzekering, dan is hij zelf aansprakelijk voor die schade in het verkeer.

 

Zo'n verzekeringsplicht geldt volgens de Hoge Raad ook als de werknemer als fietser of voetganger aan het verkeer deelneemt (12 december 2008, LJN BD3129).

 

 

Verzekeringsplicht buiten deelname aan het verkeer?

De vraag in de hier besproken uitspraken was of de verzekeringsplicht voor de werkgever ook geldt buiten de sfeer van de verkeersongevallen.

 

In de ene zaak ging het om een postbezorger die was uitgegleden. In de andere zaak betrof het een werknemer die werkte voor een Tbs-instelling en die tijdens werkzaamheden door een Tbs-er was mishandeld. Het ging in deze zaak om een gevaarzettende situatie die werd veroorzaakt door de werkzaamheden van de werknemer.

 

De Hoge Raad bepaalde in beide zaken dat de verzekeringsplicht van de werkgever zich niet uitstrekt tot ongevallen buiten het verkeer. Naar mening van de Hoge Raad zou dit leiden tot een algemene regeling voor bescherming tegen het risico van ongevallen en dat gaat, aldus de Hoge Raad, de rechtsvormende taak van de rechter te buiten. Hier ligt volgens de Hoge Raad dus een taak voor de wetgever en niet voor de rechter.

 

De Hoge Raad erkent wel dat “elke afbakening tot op zekere hoogte een arbitrair karakter heeft”, maar dit kon de postbezorger niet baten. De medewerker van de Tbs-instelling had overigens wel succes bij de Hoge Raad, maar op een andere (hier niet besproken) grondslag.

 

 

Geen absolute waarborg voor de werknemer

De rechter kan bescherming van de werknemer flink oprekken. Dat is in de rechtspraak ook gebeurd. Echter, in ons wettelijk systeem voor bescherming van de werknemer, krijgt de werknemer niet een absolute waarborg. Hij moet in beginsel aantonen dat de werkgever schuld heeft, zij het dan de wetgever de werknemer daarbij wel een handje helpt.

 

Het ligt niet eenvoudig. Laat u zich in het voorkomende geval goed informeren.

 

 

Meer informatie

Berto Drenth, letselschade-advocaat

Bron en link naar de arresten: HR 11 november 2011, LJN BR5215 en LJN BR5223

 

 


vorige pagina


STEL EEN VRAAG

Vragen over letselschade? Wacht niet te lang en stel ons uw vraag!

STEL UW VRAAG:


TELEFONISCH

Vul uw naam en telefoonnummer in.
U wordt op werkdagen binnen 24 uur
teruggebeld door een advocaat.
ONLINE

Stel uw vraag via het formulier.


> Reacties cliƫnten
> Lage kosten
> Gesubsideerde rechtsbijstand

> Over Hulpnaletsel.nl
> Onze missie
> Actueel
> Linkpartners

> Privacy en disclaimer
> Algemene voorwaarden
> Privacy Statement