?Dutchbatter? heeft recht op vergoeding na PTSS

Op 25 maart 2013 heeft de Centrale Raad van Beroep een belangwekkende uitspraak gewezen over schadevergoeding voor militairen na uitzending in oorlogsgebied.

 

Dutchbatter heeft PTSS

Een dutchbatter klaagde over het feit dat aan hem geen schadevergoeding werd toegekend, hoewel hij na uitzending naar voormalig Joegoslavië ernstig ziek was geworden. De dutchbatter lijdt aan posttraumatische stressstoornis, ofwel PTSS. Deze psychische ziekte zorgt ervoor dat hij grote schade heeft, onder meer doordat hij niet meer kan werken.

 

De minister meende geen schadevergoeding verschuldigd te zijn. De hoogste rechter op het gebied van ambtenaren, de Centrale Raad van Beroep, heeft onlangs echter bepaald dat wel degelijk schadevergoeding aan de dutchbatter moet worden betaald.

 

Basisnorm

De basisnorm houdt in dat de overheid als werkgever haar zorgplicht moet zijn nagekomen. De ambtenaar heeft in principe recht op schadevergoeding als hij een ongeval krijgt tijdens zijn werk. Dit is echter anders als de overheid/werkgever aantoont - kort gezegd- te hebben zorg gedragen voor een veilige werkomgeving.

 

Voor militairen in oorlogsgebied geldt een andere situatie dan voor gewone ambtenaren. Om die reden vind de Centrale Raad van Beroep dat deze uitzending naar oorlogsgebied op zichzelf geen recht geeft op op schadevergoeding. Anders gezegd, militair zijn in oorlogsgebied brengt al zekere risico’s met zich mee die voor rekening komen van de militair.

 

Nazorg

Het probleem in deze zaak zit in de nazorg. De betrokken militair kwam al ziek terug uit Joegoslavië. De rechter vindt dat de militair toen onvoldoende is geholpen, onder meer doordat ten onrechte geen of onvoldoende psychologische (na-)zorg is gegeven. Daardoor kon de ziekte zich verder ontwikkelen.

 

Met die vaststelling meent de Centrale Raad van Beroep dat tevens moet worden aangenomen dat er causaal verband bestaat tussen het gebrek aan nazorg en de PTSS. Dit zou anders kunnen liggen als de overheid het tegendeel aantoont, maar daarin is de minister in deze zaak niet geslaagd.

 

De conclusie is dat de dutchbatter in deze zaak recht heeft op schadevergoeding. Deze

vergoeding moet nog worden vastgesteld.


Een dergelijke vergoeding kan flink oplopen. Mocht komen vast te staan dat de militair de rest van zijn leven niet meer kan werken door de PTSS, dan kan het verschil tussen zijn uitkering en wat hij zou hebben verdiend als hij niet ziek zou zijn geworden, een grote schadepost opleveren.

 

Tip

Met deze uitspraak in de hand kan niet iedere ambtenaar die ziek wordt tijdens zijn werk daadwerkelijk schadevergoeding vorderen. Aangetoond moet worden dat de overheid/werkgever niet heeft voldaan aan de bestaande veiligheidsverplichting. In iedere zaak moet dat opnieuw worden beoordeeld, net als dat in deze zaak is gebeurd.

 

Belangrijk is daarom dat een claim op de overheid deskundig moet worden voorbereid en dat deze wordt getoetst aan de hand van de criteria zoals deze door de Centrale Raad van Beroep in de jurisprudentie zijn ontwikkeld.

 

Meer informatie

 

Mocht u hierover vragen, schroomt u dan niet contact op te nemen. Wij helpen u graag.

 

Een eerste gesprek is altijd gratis.

 

 

Berto Drenth, letselschade-advocaat

 

Bron: Centrale Raad van Beroep,

Vindplaats: LJN: BZ1164

 

Meer informatie vindt u hier.

 

 


vorige pagina


STEL EEN VRAAG

Vragen over letselschade? Wacht niet te lang en stel ons uw vraag!

STEL UW VRAAG:


TELEFONISCH

Vul uw naam en telefoonnummer in.
U wordt op werkdagen binnen 24 uur
teruggebeld door een advocaat.
ONLINE

Stel uw vraag via het formulier.


> Reacties cliƫnten
> Lage kosten
> Gesubsideerde rechtsbijstand

> Over Hulpnaletsel.nl
> Onze missie
> Actueel
> Linkpartners

> Privacy en disclaimer
> Algemene voorwaarden
> Privacy Statement