Deelgeschillen makkelijk voor te leggen aan de rechter

Voor slachtoffers van ongevallen met letselschade is de Wet deelgeschillen belangrijk. Op grond van deze wet zijn deelgeschillen zijn zonder veel kosten( en risico's) aan de rechter voor te leggen.
 

Als je er met de verzekeraar niet uitkomt

Voor invoering van deze wet lag dat anders. Als een slachtoffer er met een verzekeraar niet uit kwam, stond daar alleen de weg naar de rechter open via een 'gewone' procedure. Zo'n 'gewone' procedure kan met veel tijd en grote risico's gepaard gaan. Mocht je in het ongelijk worden gesteld als slachtoffer, dan kan dat leiden tot een veroordeling tot betaling van de kosten van de procedure. Die kosten kunnen flink hoog zijn en oplopen tot ettelijke duizenden euro's. Bovendien moet je daarnaast ook je eigen advocaat betalen.
 
Dat kon dus flink in de papieren lopen. Slachtoffers bedachten zich daardoor wel tweemaal voordat een gerechtelijke procedure werd ingezet.

Kern van de Wet deelgeschillen

Kern van de Wet deelgeschillen is dat een onderdeel van de schadezaak waarover partijen van mening verschillen, als 'deelgeschil' aan de rechter kan worden voorgelegd in een relatief korte procedure. Behoudens uitzonderingen zal de rechter de kosten daarvan voor rekening brengen van de aansprakelijke verzekeraar, ook als het slachtoffer ongelijk krijgt van de rechter. Het gaat dan om de buitengerechtelijke kosten in de zin van art. 6:96 lid 2 BW, net als in de onderhandeling met de verzekeraar.
 

Deelgeschillenprocedure is vrij eenvoudig

De deelgeschillenprocedure is vrij eenvoudig. Deze begint met een verzoekschrift, dat bij de rechtbank wordt ingediend door een advocaat. Na een verweerschrift volgt mondelinge behandeling op de rechtbank. In beginsel beslist de rechter daarna over het verzoek. Op een termijn van enkele maanden kan zodoende een beslissing worden verkregen, waar dat in een 'gewone' procedure aanzienlijk langer duurt.
 

Uitspraken van rechters

Sinds invoering van de Wet deelgeschillen is de verwachte hausse aan zaken weliswaar uitgebleven, maar wordt toch met enige regelmaat rechtspraak over de Wet deelgeschillen gepubliceerd. Zo krijgen wij inzicht in de invulling van deze nieuwe wet door de rechter.

 

Vaststellingsovereenkomst

Een belangrijke eis is dat het deelgeschil bijdraagt aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst. Weigert de aansprakelijk partij iedere medewerking, dan kan de rechter om die reden de eis in de deelgeschillenprocedure afwijzen. Een hardnekkige weigering van een provincie om in onderhandeling te treden over aansprakelijkheid, leverde op dat het verzoek tot behandeling van het deelgeschil om die rede werd afgewezen (rechtbank Den haag, 11 februari 2011, LJN BP5395) 
 

Nakoming van een ongevallenverzekering

Kort geleden bepaalde rechtbank Arnhem (2 mei 2011, LJN BQ3863) dat nakoming van een ongevallenverzekering niet tot behandeling in een deelgeschillenprocedure kan leiden. De rechtbank kwam hiertoe na onderzoek van de parlementaire geschiedenis van de Wet deelgeschillen. 
 

Niet alleen letselschadein het deelgeschil

Rechtbank Breda vond in de uitspraak van 2 mei 2011 ( LJN BQ3226) dat naast de letselschade, ook andere schade kon worden beoordeeld in het deelgeschil. Het ging daarbij om een slachtoffer van een ongeval, die naast lichamelijke schade ook schade had aan een duur geweer. De rechtbank achtte het wel zo praktisch dat ook die schade ook bij de behandeling van het deelgeschil werd meegenomen.

 

Open einden in de wet

Er zijn nog veel open einden in de wet die n og moeten worden ingevuld. Wij blijven de zaken op de voet volgen.
 

Meer informatie

Berto Drenth, letselschade-advocaat


vorige pagina


STEL EEN VRAAG

Vragen over letselschade? Wacht niet te lang en stel ons uw vraag!

STEL UW VRAAG:


TELEFONISCH

Vul uw naam en telefoonnummer in.
U wordt op werkdagen binnen 24 uur
teruggebeld door een advocaat.
ONLINE

Stel uw vraag via het formulier.


> Reacties cliƫnten
> Lage kosten
> Gesubsideerde rechtsbijstand

> Over Hulpnaletsel.nl
> Onze missie
> Actueel
> Linkpartners

> Privacy en disclaimer
> Algemene voorwaarden
> Privacy Statement