Aansprakelijke verzekeraar vordert terug na observatie

Na een verkeersongeval erkent Aegon dat zij de schade moet vergoeden. Na onderhandelingen ontvangt het slachtoffer, een onderneemster, een voorschot van E 22.500,=. Later vordert Aegon dit echter weer volledig terug. Wat is er gebeurd?

 

Ongeval en vergoeding

Als slachtoffer heeft u recht op volledige vergoeding van uw schade. Tijdens het onderhandelingsproces moet de verzekeraar voorschotten betalen op de definitief vast te stellen schade. De reden daarvan is dat met het vaststellen van de schade veel tijd gemoeid gaat. In de tussentijd mag u niet in de kou blijven staan.

In deze zaak had Aegon flink bevoorschot op basis van de ernstige klachten die door de onderneemster naar voren waren gebracht.

Onderneemster werkt door – Observatie

Het slachtoffer in deze zaak was een horeca-onderneemster, die vrij snel na het ongeluk (een deel van) haar werk weer had opgepakt. Natuurlijk is dat niet altijd verstandig, maar als ondernemer laat je niet snel je eigen zaak in de steek.

Deze onderneemster werkte dus door, en dat had Aegon kennelijk ontdekt.
Aegon liet hierop een observatiebureau de onderneemster in de gaten houden gedurende een aantal (5) dagen. Stelt u zich daarbij voor dat u onopvallend de hele dag wordt geobserveerd door -kennelijk- onopvallende dames en heren. Deze noteren alles wat u doet en maken observatiebeelden voor de verzekeraar. Vervolgens kunt u hiermee tijdens een gesprek worden geconfronteerd.

Terugvordering

Het observatieteam constateerde dat de onderneemster de hele dag in haar café werkte en dus kennelijk flink minder beperkingen aan het ongeval had overgehouden dan eerder wel was aangenomen.

Aegon voelde zich belazerd en eiste de betaalde vergoeding volledig terug.

Oordeel rechtbank

De rechtbank vond dat inderdaad vraagtekens kunnen worden gesteld bij de ernst van de klachten.

Zo stelde de rechtbank onder meer:

Weliswaar kan het zo zijn, zoals [gedaagde] ter zitting heeft verklaard, dat zij op sommige dagen meer kan dan op andere dagen, en ook kan enkel op basis van de observaties niet met zekerheid worden vastgesteld dat [gedaagde] op dat moment helemaal geen beperkingen ondervond bij het uitvoeren van haar werk, maar naar het oordeel van de rechtbank staat wel vast dat [gedaagde] op 10 november 2009 haar beperkingen ernstiger heeft doen voorkomen dan zij in werkelijkheid waren.

Toch ging de terugvordering de rechter in deze zaak te ver. Van 'opzettelijk misleidende verklaringen' was volgens de rechtbank geen sprake.
Daarbij speelde voor de rechtbank een rol dat de observaties van meer dan een jaar na het ongeval dateerden en daarmee niets zeggen over de periode voor de observaties.

Bovendien had de onderneemster steeds alle beschikbare medische stukken aan Aegon verstrekt en had zij ook steeds aangegeven dat zij weliswaar werkte, maar daartoe eigenlijk niet in staat was.
Aegon had daardoor wellicht zelf al eerder kunnen concluderen dat de schade minder groot was dan eerder werd aangenomen.

Bedrog werd dus niet door de rechtbank aangenomen. De terugvordering van Aegon werd afgewezen.

Tot slot

Observatie is een vergaand middel en komt gelukkig niet vaak voor. Bovendien gelden daarbij  regels voor verzekeraars, waarop ik een andere keer terugkom.  
Het is overigens vrij kostbaar. In deze zaak kostte het Aegon E 16.472,58.

Voor zover ik uit de uitspraak van de rechtbank kan afleiden, zal het 'een dubbeltje op zijn kant' zijn geweest. In ieder geval moet de onderneemster enorm zijn geschrokken van de observaties en de (mogelijk) ernstige gevolgen daarvan.

Ik zal u niet adviseren voortdurend over uw schouder te kijken. Gelukkig wordt het middel van observatie slechts in een kleine minderheid van de zaken toegepast.
Wel raad ik u aan dat als u met een observatie wordt geconfronteerd, u direct deskundige hulp inschakelt. Dat geldt temeer voor wanneer ook in uw geval de zaak  het 'dubbeltje op zijn kant' ligt.

Meer informatie

Berto Drenth, letselschade-advocaat

Bron: Rechtbank 's-Hertogenbosch d.d. 14 december 2011, LJN: BU7836
Link naar de uitspraak: http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BU7836

vorige pagina


STEL EEN VRAAG

Vragen over letselschade? Wacht niet te lang en stel ons uw vraag!

STEL UW VRAAG:


TELEFONISCH

Vul uw naam en telefoonnummer in.
U wordt op werkdagen binnen 24 uur
teruggebeld door een advocaat.
ONLINE

Stel uw vraag via het formulier.


> Reacties cliƫnten
> Lage kosten
> Gesubsideerde rechtsbijstand

> Over Hulpnaletsel.nl
> Onze missie
> Actueel
> Linkpartners

> Privacy en disclaimer
> Algemene voorwaarden
> Privacy Statement