Asbest en verjaring: Hoge Raad spreekt zich opnieuw uit

Op 2 december 2011 heeft de Hoge Raad opnieuw een uitspraak gedaan over verjaring in zogeheten asbestzaken. Het gaat hier om zaken waarin een slachtoffer of diens erven een partij aanspreken in verband met gebruik van asbest en de ernstige gevolgen daarvan. Opnieuw beschermt de Hoge Raad in zijn uitspraak (de erven van) het slachtoffer. Hieronder in het kort waar de problematiek in deze zaak om draait.

Gebruik van asbest
Het slachtoffer heeft in oktober 1979 platen gekocht waarin, naar later bleek, wit asbest was verwerkt. Dit is een gevaarlijke stof. In 2000 overleed het slachtoffer als gevolg van mesothelioom. Dit is een ernstige aandoening van de longen, die door de asbest wordt veroorzaakt. De erven van het slachtoffer hebben de (rechtsvoorganger van) de partij die de asbestplaten op de markt heeft gebracht (Nefalit) in 2006 aansprakelijk gesteld. Daarvoor hadden zij al in 2003 een andere - verkeerde - partij (Eternit) aansprakelijk gesteld.

Verjaring
Deze zaak draaide om verjaring. Als een vordering is verjaard, kan deze niet meer tegen de veroorzaker worden ingesteld. Het slachtoffer is dan dus te laat daarmee.

Verjaring kan op twee manieren intreden:
1. de zogenaamde korte verjaringstermijn; door verloop van 5 jaar nadat het slachtoffer bekend is met de schade en met de persoon van de veroorzaker;
2. de lange verjaringstermijn; door verloop van 20 en soms 30 jaar na de schade toebrengende gebeurtenis.

Nefalit, de aangesproken partij, stelde dat beide verjaringstermijnen waren overschreden en dat de vordering van het slachtoffer c.q. de erven daardoor was verjaard. 

De lange verjaringstermijn
Volgens Nefalit was er tussen het op de markt brengen van de asbestplaten (1979) en het  aansprakelijk stellen (2006), meer dan 20 jaar verlopen. De vraag die de Hoge Raad moest beantwoorden, was of in deze zaak de 20-jarige verjaringstermijn of de 30-jarige verjaringstermijn van toepassing was. Als de 30-jarige termijn zou gelden, zou de zaak niet zijn verjaard. Hoewel de Hoge Raad meent dat de wetgever dat niet letterlijk zo in de wet heeft opgenomen, acht hij toch de 30-jarige verjaringstermijn in deze zaak van toepassing. De reden hiervan is dat asbest een zeer gevaarlijke stof is en dat gevaar zich heeft verwezenlijkt. De Hoge Raad kwam hiermee dus tegemoet aan (de erven van) het slachtoffer.

De korte verjaringstermijn
Nefalit vond dat de erven niet goed en snel genoeg hadden onderzocht wie aansprakelijk moest worden gesteld. Dat de erven pas in 2006 ontdekten dat het Nefalit was die moest worden aangesproken, lag volgens haar dus aan de erven zelf. Om die reden waren de erven, volgens Nefalit, te laat en was de vordering verjaard.

De Hoge Raad zag dat echter anders. In een eerdere uitspraak had de Hoge Raad al uitgemaakt dat een slachtoffer in voldoende mate moet proberen de aansprakelijke partij te vinden. Die plicht is echter beperkt tot een “eenvoudig uit te voeren onderzoek naar de identiteit van de voor de schade aansprakelijke persoon”. In deze zaak lag dit volgens de Hoge Raad echter niet zo eenvoudig, hoewel op de platen de naam van de producent stond aangegeven. Nefalit wees daar ook nadrukkelijk op.

Toch meende de Hoge Raad dat de erven in deze zaak niet te laat waren en de zaak dus niet was verjaard. Daarbij speelde mede een rol dat de nieuwe eigenaar van de schuur waarop de asbestplaten waren vastgezet, niet met nader onderzoek van de erven wilde meewerken. Van een “eenvoudig uit te voeren onderzoek” kon hier dus ook niet te veel worden verwacht.

Conclusie
De Hoge Raad komt in deze uitspraak slachtoffers tegemoet waar het gaat om verjaring. Gelukkig maar. Door de lange verjaringstermijn is het in theorie mogelijk dat een zaak al verjaard is voordat de schade (lees: de ziekte) is ontstaan. Zo'n uitkomst wordt veelal als hoogst onrechtvaardig ervaren. Gelukkig geldt dat soms ook voor de rechter.

Tip
Het grootste belang is dat in geval van (dreiging van) verjaring, zo snel mogelijk wordt gehandeld; eerst door het slachtoffer en daarna door zijn of haar deskundige belangenbehartiger. Zelfs als verjaring al is of lijkt te zijn ingetreden, kan zeer snelle actie soms verdere schade voorkomen.

Wees er daarom op tijd bij en informeer snel naar de mogelijkheden bij een deskundige belangenbehartiger. Aarzel niet als u vragen heeft. Tijdige actie kan een beroep op verjaring van uw vordering voorkomen.

Meer informatie
Berto Drenth, letselschade-advocaat

 

Bron: HR 2 december 2011, LJN: BR 5216
Link naar dit arrest.


vorige pagina


STEL EEN VRAAG

Vragen over letselschade? Wacht niet te lang en stel ons uw vraag!

STEL UW VRAAG:


TELEFONISCH

Vul uw naam en telefoonnummer in.
U wordt op werkdagen binnen 24 uur
teruggebeld door een advocaat.
ONLINE

Stel uw vraag via het formulier.


> Reacties cliƫnten
> Lage kosten
> Gesubsideerde rechtsbijstand

> Over Hulpnaletsel.nl
> Onze missie
> Actueel
> Linkpartners

> Privacy en disclaimer
> Algemene voorwaarden
> Privacy Statement